Menu tin tức

Công Ty TNHH Ju Young Vina Bp

Tên chính thức : Công Ty TNHH Ju Young Vina Bp
1. Tên giao dịch : JU YOUNG VINA BP
2. Mã số ĐTNT : 3801109981
3. Ngày cấp : 14-10-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 1-151-070-075
5. Địa chỉ trụ sở : KCN Đồng xoài 1 – Xã Tân Thành – Thị xã Đồng Xoài – Bình Phước
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : JUNG HEA SUNG
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
– May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

[googlemap address=”KCN Đồng xoài 1 – Xã Tân Thành – Thị xã Đồng Xoài – Bình Phước” width=”600″ height=”340″ position=”center”]