Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong 1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH ĐT PT XD TâN ĐôNG PHONG 2. Mã số ĐTNT : 0313452283 3. Ngày cấp : 24-09-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194 5. Địa chỉ trụ sở : 4/22 … Continue reading “Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách 1. Tên giao dịch : TUNG BACH INVEST CO., LTD 2. Mã số ĐTNT : 0104806972 3. Ngày cấp : 13-07-2010 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-223 5. Địa chỉ trụ sở : Số 16, khu A, tập thể Công ty … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva 1. Tên giao dịch : VIVA TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED 2. Mã số ĐTNT : 0313380624 3. Ngày cấp : 03-08-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-195 5. Địa chỉ trụ sở : 26/7 Tân Thành – Phường Tân … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vận Tải Bảo Minh

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vận Tải Bảo Minh 1. Tên giao dịch : 2. Mã số ĐTNT : 0313399583 3. Ngày cấp : 14-08-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-231 5. Địa chỉ trụ sở : 591/11 Trần Xuân Soạn, Khu phố 2 – Phường … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vận Tải Bảo Minh”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vân Loan

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vân Loan 1. Tên giao dịch : VAN LOAN TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT CO.,LTD 2. Mã số ĐTNT : 0313418317 3. Ngày cấp : 27-08-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-195 5. Địa chỉ trụ sở : 78/3 Nguyễn Văn Linh – … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Vân Loan”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Dương Bảo Phúc

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Dương Bảo Phúc 1. Tên giao dịch : DUONG BAO PHUC SERVICES AND TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT C 2. Mã số ĐTNT : 0313373828 3. Ngày cấp : 30-07-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-459 5. Địa chỉ trụ … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Dương Bảo Phúc”