Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Ngọc Phú

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Ngọc Phú 1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH ĐT PT XD NGọC PHú 2. Mã số ĐTNT : 0313456640 3. Ngày cấp : 25-09-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161 5. Địa chỉ trụ sở : Số 14 Đường … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Ngọc Phú”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hoà Tiến

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hoà Tiến 1. Tên giao dịch : ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG HOà TIếN 2. Mã số ĐTNT : 0313362819 3. Ngày cấp : 22-07-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-402 5. Địa chỉ trụ sở : 206 Hoàng Hữu … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Hoà Tiến”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Cát Việt

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Cát Việt 1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH ĐT PT XâY DựNG CáT VIệT 2. Mã số ĐTNT : 0313312060 3. Ngày cấp : 18-06-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161 5. Địa chỉ trụ sở : 153/31/9 Lê … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Cát Việt”

Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong 1. Tên giao dịch : CôNG TY TNHH ĐT PT XD TâN ĐôNG PHONG 2. Mã số ĐTNT : 0313452283 3. Ngày cấp : 24-09-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-194 5. Địa chỉ trụ sở : 4/22 … Continue reading “Công Ty TNHH Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Xây DưÊNg Tân Đông Phong”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách 1. Tên giao dịch : TUNG BACH INVEST CO., LTD 2. Mã số ĐTNT : 0104806972 3. Ngày cấp : 13-07-2010 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-220-223 5. Địa chỉ trụ sở : Số 16, khu A, tập thể Công ty … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Tùng Bách”

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva

Tên chính thức : Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva 1. Tên giao dịch : VIVA TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT COMPANY LIMITED 2. Mã số ĐTNT : 0313380624 3. Ngày cấp : 03-08-2015 4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-190-195 5. Địa chỉ trụ sở : 26/7 Tân Thành – Phường Tân … Continue reading “Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Viva”