doanh nghiep

6400380205 – Việt Nam

Thẻ: 6400380205

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC PHÁT ĐẮK NÔNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC PHÁT ĐẮK NÔNG
Tên Doanh Nghiệp :CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC PHÁT ĐẮK NÔNG 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế :6400380205 3. Địa chỉ trụ sở :0985.950.207 -Xã Đắk Wer -Huyện Đắk R’Lấp -Tỉnh Đắk Nông –Việt Nam 4. Ngày cấp :29/11/2017 5. Email hoặc website công ty: 6. Điện thoại/Fax […]Read More