Văn phòng Luật sư Lê Thành

Tên chính thức : Văn phòng Luật sư Lê Thành
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 5901013701
3. Ngày cấp : 05-06-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 22 út Tịch, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc : Lê văn Thành
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động pháp luật

[googlemap address=”22 út Tịch, Phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai” width=”600″ height=”340″ position=”center”]