VậT LIệU XâY DựNG AN LộC

Tên chính thức : VậT LIệU XâY DựNG AN LộC
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 6101199921
3. Ngày cấp : 17-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-757-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : THôN 5 THị TRấN, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum
6. Điện thoại/Fax :
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

[googlemap address=”THôN 5 THị TRấN, Thị trấn Sa Thầy, Huyện Sa Thầy, Tỉnh Kon Tum” width=”600″ height=”340″ position=”center”]