Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Kim An Phát

Tên Công Ty : Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Kim An Phát
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221352
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 6/4B, đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước – Xã Trường Tây – Huyện Hoà Thành – Tây Ninh
6. Điện thoại/Fax : 0913822232
7. Tên giám đốc : Ma Hữu Hạnh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Hoạt động trung gian tiền tệ khác
– Hoạt động cấp tín dụng khác

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MessengerShare

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Chánh Hưng

Tên Công Ty : Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Chánh Hưng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221345
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161
5. Địa chỉ trụ sở : 249, đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Phúc – Phường Ninh Thạnh – Thành phố Tây Ninh – Tây Ninh
6. Điện thoại/Fax : 0919618009
7. Tên giám đốc : Phan Thị Thảo
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Khai thác, xử lý và cung cấp nước
– Thoát nước và xử lý nước thải
– Thu gom rác thải không độc hại
– Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– Tái chế phế liệu
– Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
– Trồng cây gia vị, cây dược liệu
– Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
– Khai thác và thu gom than bùn
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Công Ty TNHH Tv Tk Thành Thành Đạt

Tên Công Ty : Công Ty TNHH Tv Tk Thành Thành Đạt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221338
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-432
5. Địa chỉ trụ sở : Số 13, hẻm 2, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5 – Phường 1 – Thành phố Tây Ninh – Tây Ninh
6. Điện thoại/Fax : 0942198079
7. Tên giám đốc : Mai Phương Thảo
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– Cho thuê xe có động cơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Kim An Phát

Tên Công Ty : Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Kim An Phát
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221352
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : 6/4B, đường Nguyễn Văn Linh, ấp Trường Phước, Xã Trường Tây, Huyện Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0913822232
7. Tên giám đốc : Ma Hữu Hạnh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Hoạt động trung gian tiền tệ khác
– Hoạt động cấp tín dụng khác

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Chánh Hưng

Tên Công Ty : Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Chánh Hưng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221345
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-160-161
5. Địa chỉ trụ sở : 249, đường Điện Biên Phủ, Khu phố Ninh Phúc, Phường Ninh Thạnh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0919618009
7. Tên giám đốc : Phan Thị Thảo
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Khai thác, xử lý và cung cấp nước
– Thoát nước và xử lý nước thải
– Thu gom rác thải không độc hại
– Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
– Tái chế phế liệu
– Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa); và động vật sống
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn đồ uống
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
– Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
– Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
– Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
– Trồng cây gia vị, cây dược liệu
– Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
– Khai thác và thu gom than bùn
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Công Ty TNHH Tv Tk Thành Thành Đạt

Tên Công Ty : Công Ty TNHH Tv Tk Thành Thành Đạt
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 3901221338
3. Ngày cấp : 01-04-2016
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-430-432
5. Địa chỉ trụ sở : Số 13, hẻm 2, đường Huỳnh Công Nghệ, Khu phố 5, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 0942198079
7. Tên giám đốc : Mai Phương Thảo
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
– Xây dựng công trình công ích
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Phá dỡ
– Chuẩn bị mặt bằng
– Lắp đặt hệ thống điện
– Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
– Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Hoạt động tư vấn quản lý
– Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
– Cho thuê xe có động cơ