Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ – Thương Mại – Thủy Sản Khang Phú

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ – Thương Mại – Thủy Sản Khang Phú
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001186470
3. Ngày cấp : 25-03-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-190-194
5. Địa chỉ trụ sở : ấp Cây Trâm – Xã Định Bình – Thành phố Cà Mau – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 0917 754 756
7. Tên giám đốc : Nguyễn Bảo Thi
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– Bán buôn thực phẩm
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

FacebookTwitterGoogle+Yahoo MessengerShare

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ ăn Uống-Tạp Hóa Lan Thanh

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ ăn Uống-Tạp Hóa Lan Thanh
1. Tên giao dịch : DV-AU LAN THANH
2. Mã số Thuế : 2001121392
3. Ngày cấp : 08-05-2013
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-310-313
5. Địa chỉ trụ sở : Số 37B, Đường Hải Thượng Lãn ông, Khóm 6 – Phường 6 – Thành phố Cà Mau – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 0917664498
7. Tên giám đốc : Nguyễn Việt Tiến
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn thực phẩm
– Dịch vụ ăn uống khác

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Hoàng Lỉnh

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Hoàng Lỉnh
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001129338
3. Ngày cấp : 03-10-2013
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-340-343
5. Địa chỉ trụ sở : Số 19, đường Cao Thắng, khóm 2 – Phường 8 – Thành phố Cà Mau – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 0919111139
7. Tên giám đốc : Phan Hoàng Lỉnh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Hoàng

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Hoàng
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001115046
3. Ngày cấp : 20-02-2013
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-580-583
5. Địa chỉ trụ sở : ấp 3 – Xã Khánh Hội – Huyện U Minh – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 07803865422
7. Tên giám đốc : Trần Hồng Anh
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Phát Lập

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Phát Lập
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001149510
3. Ngày cấp : 28-02-2014
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-340-343
5. Địa chỉ trụ sở : ấp Bà Điều – Xã Lý Văn Lâm – Thành phố Cà Mau – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 0918 599089
7. Tên giám đốc : Bùi Văn Lập
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Tuấn Hiệp

Tên Đơn Vị : Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Tuấn Hiệp
1. Tên giao dịch :
2. Mã số Thuế : 2001151950
3. Ngày cấp : 31-03-2014
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-340-343
5. Địa chỉ trụ sở : Đường Tô Thị Tẻ, khóm 2 – Thị trấn Đầm Dơi – Huyện Đầm Dơi – Cà Mau
6. Điện thoại/Fax : 0916033077
7. Tên giám đốc : Ngô Trung Hận
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++
– Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);