• Thành Lập Công Ty
  • Thay Đổi Giấy Phép
  • Dịch Vụ Kế Toán
  • Mua Bán Công Ty
  • Tra Cứu

Công ty Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam (VNIC)

Được thành lập vào năm 2007 theo Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và có tên viết tắt là VNIC.,Co LTD được dịch từ tên giao dịch của công ty Viet Nam Investment Consultant Company Limited.


Giới thiệu
Xem clip
tư vấn , tư vấn thành lập doanh nghiệp , thành lập doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

Ngành nghề bạn chọn phải bắt đầu như thế nào ? Lựa chọn loại hình nào cho phù hợp ? Bắt đầu khai báo thuế với cơ quan chức năng như thế nào?


Chúng tôi ...

Lĩnh vực hoạt động của VNIC là tư vấn & Hộ trợ đối với các doanh nghiệp trong nước và các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam từ khi hình thành ý tưởng kinh doanh hay kế hoạch đầu tư vào Việt Nam đấn khi phát triển dự án đầu tư của doanh nghiệp bạn. VNIC hiện có đội ngũ nhân viên am hiểu Luật Pháp và Thuế tại Việt Nam, chúng tôi sẽ góp ý và xây dựng ý tưởng kinh doanh của bạn trở nên hiện thực và tối ưu hóa nguồn tài chính của doanh nghiệp bạn. Các bạn đến với VNIC là đến với thực tiễn.

Tin Mới Cập Nhật