Dịch vụ khai báo thuế và Bảo hiểm

 

bao_cao_thue_tax

 

– Khai thuế qua mạng internet với chữ ký số

– Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán công ty

– Dịch vụ thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

– Dịch vụ lập báo cáo tài chính.

– Dịch vụ đăng ký BHXH và BHYT công ty