bao_cao_thue_tax

Dịch vụ khai báo thuế và Bảo hiểm

 

bao_cao_thue_tax

 

– Khai thuế qua mạng internet với chữ ký số

– Tư vấn lựa chọn hình thức kế toán công ty

– Dịch vụ thiết lập hồ sơ thuế ban đầu

– Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

– Dịch vụ lập báo cáo tài chính.

– Dịch vụ đăng ký BHXH và BHYT công ty


 

 

Thay đổi đăng ký kinh doanh

– Dịch vụ thay đổi tên công ty.

– Dịch vụ thay đổi trụ sở công ty.

– Dịch vụ bổ sung/Giảm ngành nghề.

– Dịch vụ thay đồi thành viên Công ty

– Dịch vu thay đổi giám đốc công ty.

– Dịch vụ thay tên giao dịch của công ty

– Dịch vụ hiệu đính thông tin giấy phép

– Dịch vụ cấp lại giấy đăng ký doanh nghiệp.

– Dịch vụ xin cấp phó bản giấy chứng nhận khắc dấu ( Do bị mất )

– Dịch vụ cấp lại con dấu ( Do mất )

– Dịch vụ cấp lại mã số thuế.

– Dịch vụ khắc dấu theo yêu cầu.

Dịch vụ làm bảng hiệu công ty