CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN CON ÉN VÀNG

Tên chính thức : CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN CON ÉN VÀNG
1. Tên giao dịch : CON EN VANG FERTILIZER CO., LTD
2. Mã số ĐTNT : 0313365880
3. Ngày cấp : 23-07-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-070-083
5. Địa chỉ trụ sở : B12/24W1 Liên ấp 1-2-3 – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0907 222 832
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Bán buôn kim loại và quặng kim loại
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
– Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

[googlemap address=”B12/24W1 Liên ấp 1-2-3 – Xã Vĩnh Lộc B – Huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]