Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Goldenland

Tên chính thức : Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Bất Động Sản Goldenland
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313579995
3. Ngày cấp : 17-12-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-754-400-402
5. Địa chỉ trụ sở : 29 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Điện thoại/Fax : 08625666610862566661
7. Tên giám đốc : Hồ Hữu Tường
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Xây dựng nhà các loại
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– Hoàn thiện công trình xây dựng
– Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
– Đại lý, môi giới, đấu giá
– Bán buôn đồ uống
– Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
– Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
– Đại lý du lịch
– Điều hành tua du lịch
– Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

[googlemap address=”29 Đường A4, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” width=”600″ height=”340″ position=”center”]