doanh nghiep

6400380036 – Việt Nam

Thẻ: 6400380036

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC PHÚ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC PHÚ
Tên Doanh Nghiệp :DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NGỌC PHÚ 1. Tên doanh nghiệp viết tắt: : 2. Mã số Thuế :6400380036 3. Địa chỉ trụ sở :Thôn Đắk Sơn 1 -Xã Đắk Môl -Huyện Đắk Song -Tỉnh Đắk Nông –Việt Nam 4. Ngày cấp :28/11/2017 5. Email hoặc website công ty: 6. Điện […]Read More