VPLS Cao Thái Hòa Và Cộng Sự

Tên chính thức : VPLS Cao Thái Hòa Và Cộng Sự
1. Tên giao dịch :
2. Mã số ĐTNT : 0313499690
3. Ngày cấp : 21-10-2015
4. Cấp Chương Loại Khoản : 3-755-430-431
5. Địa chỉ trụ sở : 143 Nguyễn Phúc Chu – Phường 15 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh
6. Điện thoại/Fax : 0989001195
7. Tên giám đốc :
8. Ngành nghề kinh doanh :
+++ – Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

[googlemap address=”143 Nguyễn Phúc Chu – Phường 15 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh” width=”600″ height=”340″ position=”center”]